Επεξεργασία επιφανειών

productimage-458x210-vkh6kxolk8deqpkqns4xuq--

Τεμαχισμός σε οποιαδήποτε διάσταση οριζόντια και κάθετα.

Συγκόλληση περιθωρίων διαφόρων υλικών(πβς, ταινίες, πηχάκια).

Τοποθέτηση πατωμάτων ειδικών κατασκευών.                                                                      

Παραγωγή οποιασδήποτε διατομής ξυλείας.

Eμποτισμός και εβαπτισμός ξυλείας