Οικοδομική ξυλεία

Καδρόνια Οικοδομής

Καδρόνια Οικοδομής

Χώρες προέλευσεις Ρωσία, Φιλανδία, Σουηδία .

Λατάκια Οικοδομής

Λατάκια Οικοδομής

Χώρες προέλευσεις Σουηδία, Φιλανδία

Μαδέρια Οικοδομής

Μαδέρια Οικοδομής

Χώρες προέλευσεις Ρωσία, Φιλανδία, Σουηδία.

Ξυλεία Πεύκης /Ελάτης

Ξυλεία Πεύκης /Ελάτης

Χώρες προέλευσης – Αυστρία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Σλοβακία.

 

Πελεκητά - Κορμοί

Πελεκητά - Κορμοί

Χώρες προέλευσεις Αυστρία, Ιταλία, Φιλανδία.

Σκουρέτο - Μισόταβλα

Σκουρέτο - Μισόταβλα

Χώρες προέλευσεις Ρωσία, Φιλανδία, Σουηδία .

Τάβλες Οικοδομής

Τάβλες Οικοδομής

Χώρες προέλευσεις Σουηδία, Φιλανδία .