Καστανία

Περιγραφή

Η Καστανιά προέρχεται από την Ευρώπη την Ασία και ορισμένες ποσότητες απο την εγχώρια αγορά(Ελλάδα). Η σκληρότητα της δεν είναι μεγάλη και το χρώμα της είναι λευκό προς το κίτρινο. Η μορφή της είναι σε κορμούς με σύνηθες διατομές 10χ10 , 12χ12 , 15χ15 , 18χ18 , 20χ20 εκατοστά κ.λ.π. Τ ο ξύλο είναι εύκολα προσβάσιμο στους μύκητες και προβλέπεται ο εμποτισμός του ή εβαπτισμός με τα ανάλογα μυκιτοκτόνα. Η χρήση του είναι συνήθως σε παραδοσιακές κατασκευές, πέργολες, σκεπές, παράθυρα, πατώματα, έπιπλα.

Share this product